Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаСтатті та публікації05.02.2016, 11:25

Інформаційне повідомлення про роботу Нацкомфінпослуг із зверненнями громадян та юридичних осіб, які надходять до Нацкомфінпослуг на дії страхових компаній за 2015 рік, як один із напрямків роботи Нацкомфінпослуг щодо захисту прав споживачів

фінансових послуг До Нацкомфінпослуг протягом 2015 року надійшло 5022  звернення, скарги  фізичних та юридичних осіб (враховуючи звернення народних депутатів України, листи Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради України, міністерств та відомств тощо) з питань  страхової діяльності (далі – звернення), що на 3194 звернення менше ніж за 2014 рік.      Нацкомфінпослуг дотримується наступного порядку розгляду звернень:
 • направляє вимоги до страхових компаній  щодо отримання інформації та документів за страховою справою, надання інформації за якою є обов’язковим для суб’єктів ринків фінансових послуг;
 • після отримання документів за відповідною вимогою від страхової компанії, працівниками Нацкомфінпослуг проводиться аналіз документів та у разі виявлення порушень у сфері фінансових послуг складається акт про правопорушення, призначається розгляд справи, за результатами якого застосовуються відповідні заходи впливу до страховика;
 • повідомляє особу, що звернулась із зверненням, за результатами розгляду документів.
     Зазначений порядок розгляду звернень є найбільш ефективним, оперативним та таким, що вирішує питання врегулювання взаємовідносин фізичних та юридичних осіб із страховиками за договорами страхування.      Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011, Нацкомфінпослуг здійснює захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг.     Крім цього, для посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг Нацкомфінпослуг вживалися заходи щодо дерегуляції (спрощення, оптимізації)  процесів розгляду звернень, а саме:    1.Скорочено строки розгляду документів (в першу чергу звернень), розгляду справ про правопорушення та правозастосування:
 • загальний період від надходження звернення  до усунення страховою компанією  порушень скорочено в 2 рази;
 • період від складання акту про правопорушення до розгляду справи та прийняття рішення на Комісії скорочено в 4 рази;
 • строк для усунення порушень зменшено на 10 - 30 днів.

     2. Запроваджено єдиний уніфікований підхід  до фіксації виявлених порушень:

 • розроблено типові форми акту про правопорушення та заходів впливу;
 • акт про правопорушення складають та підписують не менше двох  посадових осіб, одна з яких обов‘язково є начальником відділу;
 • запроваджено чіткий алгоритм контролю за виконанням заходів впливу;
 • зменшено кількість  рішень про закриття справи про правопорушення, в зв'язку з не доведенням в чотири рази;
 • доопрацьовано зміст вимоги щодо надання страховою компанією документів та інформації.
     3. Прискорено процедури розгляду справ про правопорушення та оформлення відповідних рішень Нацкомфінпослуг.       4. Запроваджено оприлюднення на сайті Нацкомфінпослуг  рішень Комісії, за результатами розгляду справ про правопорушення та інформаційних повідомлень для учасників ринку.      5. Надіслано 15 страховим компаніям (першим по кількості звернень) комплексні вимоги  щодо надання інформації про кредиторську заборгованість за договорами страхування перед особами, що мають право на отримання страхового відшкодування, складено відповідні акти про правопорушення, та застосовано заходи впливи. Заявлена (підтверджена) страховими компаніями кредиторська заборгованість за договорами страхування перед особами, що мають право на отримання страхового відшкодування, склала 23,37 млн.  грн., а  сплачена (погашена) – 20,26 млн. грн.       Загальний обсяг виплат страхового відшкодування страховими компаніями, за результатами розгляду Нацкомфінпослуг звернень за 2015 рік, склав – 68,63 млн. грн.       Вся інформація про роботу Нацкомфінпослуг  із зверненнями, які надходили  до Нацкомфінпослуг на дії страхових компаній у 2015 році викладена в табличній формі (таблиця №1 додається), та яка буде оновлюватися кожного місяця.      Крім цього, надається інформація про страхові компанії, у яких анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг та/або страхова компанія виключена з Державного реєстру фінансових установ, на дії яких  надходили звернення (таблиця №2 додається).         Щодо змісту звернень:    61,8% звернень стосувались невиконання (неналежного виконання)  страховими компаніями зобов’язань за договорами ОСЦПВВНТЗ щодо прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування та/або не здійснення виплати страхового відшкодування та пені;      19,2% звернень стосувались питань по добровільним видам страхування, щодо розміру страхового відшкодування, строків прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування та виплати страхового відшкодування, роз’яснень норм законодавства та договору добровільного страхування, інше,      13,7 % звернень на дії страхових компаній, у яких анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг та/або страхова компанія виключена з Державного реєстру фінансових установ.      5,3 %  повторні, неодноразові звернення, подяки, заяви про відкликання звернення або такі, що не відносяться до компетенції Нацкомфінпослуг. Внаслідок оптимізації Нацкомфінпослуг заходів захисту прав споживачів фінансових послуг (розгляду звернень) та посилення контролю, рівень належного виконання страховими компаніями своїх зобов’язань за укладеними договорами страхування значно підвищився.   Помісячний звіт про роботу із зверненнями (Таблиця №1) Анульовані ліцензії страхових компаній (Таблиця №2)    Коментарі  таблиці №1: -    критерій  відбору страхових компаній до таблиці №1: кількість звернень більша, ніж в два рази за середній показник звернень. При цьому, середній показник звернень розраховується як співвідношення загальної кількості звернень щодо неналежного виконання страховими компаніями своїх зобов’язань (4334) до кількості страхових компаній, щодо яких надійшли такі звернення (103), 4534 / 103 = 44 * 2 = 88 . Розрахунок середнього показника звернень  здійснюється за останні дванадцять календарних місяців.  При розрахунку середнього показника звернень не враховуються звернення на дії страхових компаній, у яких анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг та/або страхова компанія виключена з Державного реєстру фінансових установ; -    скарги – всі звернення, які надійшли до Нацкомфінпослуг на дії страхової компанії; -   скарги по суті  - всі звернення, які надійшли до Нацкомфінпослуг на дії страхової компанії,  крім  повторних, неодноразових, відкликів, подяк; -   акти – кількість складених актів про правопорушення за результатами розгляду звернень (в одному акті  про правопорушення фіксуються порушення вимог чинного страхового законодавства від 1 до 25 звернень); -   розпорядження - кількість прийнятих Нацкомфінпослуг рішень про застосування заходів впливу та усунення порушень законодавства про фінансові послуги, прийнятих за результатами розгляду справ, розпочатих за зверненнями, при цьому (в одному розпорядженні  фіксуються порушення вимог чинного страхового законодавства від 1 до 25 звернень). Крім цього, всі розпорядження оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг; -   виплата  -  сума виплат страхового відшкодування страховою компанією, за результатами розгляду Нацкомфінпослуг звернень, до складання акту про правопорушення та після складання актів  про правопорушення, складених за результатами розгляду звернень, млн. грн.; -     виплата до акту -  сума виплат страхового відшкодування страховою компанією, за результатами розгляду Нацкомфінпослуг звернень, до складання акту про правопорушення, млн. грн.; -    виплата після акту  - сума виплат страхового відшкодування страховою компанією, здійсненних після складання актів  про правопорушення, складених за результатами розгляду звернень, млн. грн. -  виплата разом -  загальна сума виплат страхового відшкодування страховими компаніями, за результатами розгляду звернень, млн. грн.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...