Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроєкти регуляторних актів27.04.2020, 12:07

Повідомлення про оприлюднення проєкту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг»

Проєкт розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг» (далі – проєкт розпорядження) розроблено відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон), підпункту 27 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Проєктом розпорядження пропонується внести зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04.09.2018 № 1521), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 в частині розкриття інформації щодо звітних даних страховика з метою дотримання нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформації щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема щодо розкриття інформації про величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування.

Також проєктом розпорядження пропонується Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 № 4421, зареєстрований у Міністерстві юс тиціїУкраїни 30.08.2005 за № 955/11235 привести у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”.

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження відповідно до частини третьої статті 28 Закону приймаються протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення поштою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: methodology@nfp.gov.ua; або через вебсайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...