Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроекти регуляторних актів29.07.2019, 17:48

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження вимог до інформації, що стосується бов’язкового аудиту або огляду проміжної фінансової інформації, та вимог до додаткових звітів суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються до Нацкомфінпослуг”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг Про затвердження вимог до інформації, що стосується обов’язкового аудиту або огляду проміжної фінансової інформації, та вимог до додаткових звітів суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються до Нацкомфінпослуг(далі - проект розпорядження), розробленого відповідно до пунктів 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”(далі - Закон), статті 14 Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Проектом розпорядження встановлено загальні положення, вимоги до інформації, що має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації, вимоги до інформації, що має обов’язково міститися в звіті про надання впевненості щодо звітних даних, додаткові вимоги до звітів, які подаються при внесенні юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ та отриманні ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що нададуть можливість аудиторам покращити якість складання аудиторських звітів (висновків), які подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності суб'єктів господарювання та звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частини третьої статті 28 Закону приймаються протягом одного місяця з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта  за адресою Нацкомфінпослуг поштою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...