Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПроекти регуляторних актів25.06.2019, 18:01

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності страховика та розкриття інформації щодо результатів його проведення і внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків”

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг Про затвердження Вимог до стрес-тестування за ключовими ризиками діяльності страховика та розкриття інформації щодо результатів його проведення і внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків” (далі – проект розпорядження) розроблено з метою встановлення вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, запобігання неплатоспроможності, забезпечення фінансової стійкості страховиків і захисту інтересів страхувальників.

Проектом розпорядження встановлено додаткові вимоги до розкриття інформації щодо проведення діяльності страховика, які включають:

  • порядок проведення страховиками стрес-тестування, як комплексу заходів з вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан страховика виняткових, але ймовірних подій (стресів), що можуть негативно вплинути на діяльність страховика, завдати йому збитки та/або привести до дефіциту активів, за рахунок яких страховик забезпечує дотримання вимог до платоспроможності та достатності капіталу і виконує зобов’язання за укладеними договорами страхування/перестрахування;
  • порядок складання та виконання плану заходів щодо мінімізації впливу ключових ризиків на фінансовий стан страховика.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частини третьої статті 28 Закону приймаються протягом двадцяти робочих днів з дня оприлюднення проекту акта за адресою Нацкомфінпослуг поштою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...