Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення04.05.2020, 19:14

Інформаційне повідомлення для фінансових компаній – управителів ФФБ та ФОН щодо подання адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з 01.07.2020

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на офіційному вебсайті НКЦПФР оприлюднене рішення від 09.04.2020 № 160 «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – Проєкт).

Проєкт розроблено у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон № 79-IX), введення якого відбудеться 01.07.2020.

Законом № 79-IX унесені зміни до ряду законів України, зокрема, частину другу статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» доповнено абзацом восьмим, відповідно до якого з 01.07.2020 до професійної діяльності на фондовому ринку віднесено діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Також пунктом 10 Прикінцевих положень Закону № 79-IX встановлено, що з 01.07.2020 ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Згідно з пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань встановлює порядок складання адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

Звертаємо увагу на такі особливості подання адміністративних даних фінансовими компаніями – управителями ФФБ та ФОН.

Подання до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку, до яких з 01.07.2020 належатимуть фінансові компанії – управителі ФФБ та ФОН, адміністративних даних здійснюватиметься відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 492 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 789/19527 (далі – Положення № 492).

Відповідно до Положення № 492 обмін електронними документами в системі електронного документообігу здійснюється між програмно-технічним комплексом (ПТК) суб'єкта професійного учасника фондового ринку та ПТК НКЦПФР за посередництва агента подання або безпосередньо.

Разом з тим, з урахуванням вимог «Про цінні папери та фондовий ринок» агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані НКЦПФР, як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до НКЦПФР регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені НКЦПФР.

Наразі таку авторизацію має лише Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, що зафіксовано в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-2.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...