Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення02.04.2020, 17:50

Про зміни що вносяться Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» на період карантину

02.04.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (опубліковано в газеті Верховної Ради України «Голос України» № 62(7319) від 02.04.2020 http://www.golos.com.ua/article/329624), яким тимчасово, на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, вдосконалюються правові відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Відповідні зміни внесено до: Податкового, Митного, Цивільного кодексів, Кодексу законів України про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про споживче кредитування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та деяких інших законодавчих актів.

Нацкомфінпослуг рекомендує піднаглядним установам звернути особливу увагу на такі зміни, що запроваджуються:

  • Звільнення осіб, відповідальних за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

  • Можливість перенесення законодавчих строків проведення річних загальних зборів акціонерів АТ, учасників ТОВ та ТДВ, які є емітентами цінних паперів, членів кредитних спілок у межах трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

  • Можливість дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та учасників товариств, які є емітентами цінних паперів, у порядку та строки, що визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  • Можливість дистанційного скликання та проведення загальних зборів членів кредитних спілок у порядку та строки, що визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженим Нацкомфінпослуг.

  • Звільнення споживачів перед кредитодавцями від відповідальності за прострочення виконання зобов’язань, що виникла у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року, за всіма споживчими кредитами, укладеними як до, так і після набрання чинності Законом України «Про споживче кредитування».

  • Заборона на проведення до 30 червня 2020 року органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю): за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику; у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

  • Заборона підвищення процентної ставки за кредитним договором у період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій, зокрема коронавірусної хвороби (COVID-19).

  • Продовження строків позовної давності, встановлених Цивільним кодексом України, на строк дії карантину.

  • Розширено підстави для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...