Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення05.12.2019, 17:26

До уваги здобувачів ліцензії та ліцензіатів!

Нацкомфінпослуг звертає увагу, що 18.12.2019 набере чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» від 02.10.2019 № 139-IX. Публікація: «Голос України» № 199 від 18.10.2019.

Повний текст Закону про внесення змін за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-20#n126.

Вказаним законом вносяться зміни, зокрема, до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині:

1.) порядку подання документів здобувачем ліцензії, ліцензіатом до органу ліцензування:

  • якщо документи подаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом до органу ліцензування нарочно, здобувач ліцензії зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу, у разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження;

2.) порядку прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:

  • змінено строки прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду з 3 робочих днів до 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви;
  • визначено додаткову підставу для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, а саме, у разі наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;
  • встановлено, що при повторному поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність. Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про отримання ліцензії, та відповідність зазначених у них даних ліцензійним умовам;

3.) порядку розгляду органом ліцензування заяви про отримання ліцензії:

  • встановлено, що при повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі ліцензії з причин, раніше не зазначених у рішенні про відмову у видачі ліцензії (крім неусунення чи усунення не в повному обсязі здобувачем ліцензії причин, що стали підставою для попередньої відмови; наявності в новій інформації, поданій здобувачем ліцензії, підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії) за умови, що на момент повторного розгляду раніше подані документи зберегли свою актуальність;
  • визначено додаткову підставу для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства;

4.) встановлення адміністративної відповідальності ліцензіата за порушення строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

5.) встановлення підстав та порядку прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії, зокрема:

  • підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково є:
- заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково;
- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності);
- несплата за видачу ліцензії;

6.) доповнення переліку підстав для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії актом про неусунення ліцензіатом протягом строку повного або часткового зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її повного або часткового зупинення;

7.) змін підстав для здійснення органами ліцензування позапланових перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов;

Окремо наголошуємо!

8.) Законом запроваджується ведення Ліцензійного реєстру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, однак прикінцевими та перехідними положеннями Закону встановлено, що до формування ліцензійних реєстрів органи ліцензування прийняті ними рішення оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах.

У зв’язку з вищезазначеним, плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на своєму офіційному веб-сайті.

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...