Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаІнформаційні повідомлення19.04.2019, 10:41

Інформаційне повідомлення про порядок подання кредитними спілками до Нацкомфінпослуг звітності починаючи з І кварталу 2019 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з метою дотримання кредитними спілками як учасниками ринків фінансових послуг вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (далі - Постанова № 419), Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668 (зі змінами та доповненнями) (далі - Розпорядження №177), повідомляє про таке.

Пунктом 2.1 розділу 2 Розпорядження №177 визначено, що звітність, яку подає до Нацкомфінпослуг кредитна спілка, містить, зокрема, фінансову звітність, яка складається та подається згідно з обсягом та формами, визначеними Законом.

Згідно з абзацом третім пункту 2.2 розділу 2  Розпорядження №177, проміжна звітність кредитної спілки складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня відповідного звітного періоду (за перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців).

Відповідно до пунктів 2 та 5 ст. 12-1 Закону, підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні товариства, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Враховуючи вимоги пункту 2 Постанови № 419, фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають, зокрема, кредитні спілки.

Статтею 13 Закону визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців.

Якщо  підприємство застосовує МСФЗ, воно повинно дотримуватись їх вимог, зокрема вимог МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”, яким передбачено, що “проміжна фінансова звітність” - це фінансовий звіт, що складається з повного комплекту фінансової звітності, визначеного в МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, або з комплекту стислої фінансової звітності за проміжний період. Згідно з положенням МСБО 34, проміжний фінансовий звіт має включати, як мінімум, такі компоненти: стислий звіт про фінансовий стан; стислий звіт або стислі звіти про прибуток або збиток та інший сукупний дохід; стислий звіт про зміни у власному капіталі; стислий звіт про рух грошових коштів; деякі пояснювальні примітки.

Враховуючи вищезазначене, починаючи зі звітності за І квартал 2019 року, кредитні спілки подають до Нацкомфінпослуг пакети проміжної фінансової звітності відповідно до МСФЗ шляхом розміщення в системі КІС у вкладці “Звітність” форми 1 “Баланс” та форми 2 “Звіт про фінансовий результат”, через вкладку „Супутні документи” інші форми фінансової звітності та примтки до неї, шляхом прикріплення зазначених документів у форматі *.pdf, *.jpg тощо. Розмір кожного файлу не може перевищувати 5 мБ.

 

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...