Стандартна версія
Національна комісіящо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
ГоловнаПублічна інформаціяДоступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

З метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб"єкта владних повноважень стосовно надання та оприлюднення інформації, яка знаходиться в її володінні і є відкритою, затверджено розпорядження від 17.07.12 № 594 "Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.08.12 за № 1349/21661.

Порядок забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Нацкомфінпослуг

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Нацкомфінпослуг, затверджений Наказом Голови Нацкомфінпослуг 09 лютого 2018 № 30-ОД (зі змінами)

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді (Завантажити, doc 34.304Kb)
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою (Завантажити, doc 43.008Kb)
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді (Завантажити, doc 35.328Kb)
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою (Завантажити, doc 43.52Kb)

 


Порядок подання запиту на інформацію

1. Запит може бути поданий:

- на поштову адресу: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;

- на електронну адресу Нацкомфінпослуг: info@nfp.gov.ua;

  • Офіційна електронна скринька Нацкомфінпослуг info@nfp.gov.ua функціонує відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» і призначена виключно для приймання електронних запитів на отримання публічної інформації. На вказану електронну скриньку не приймаються і не реєструються пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, які опрацьовуються відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян».

«У зв’язку з введенням в дію Указом Президента України від 15.05.2017  № 133 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017  «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» реєстрація запитів на доступ до публічної інформації з поштових скриньок, заборонених зазначеним рішенням ресурсів/сервісів не здійснюється».

- на офіційному веб-сайті: Запит на отримання публічної інформації.

2. Запит може бути поданий особисто до служби діловодства, який є відповідальним за організацію доступу осіб до публічної інформації, розпорядником якої є Нацкомфінпослуг, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безкоштовно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти, інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

– прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Помилка...
Некоректний ввод...
Невірний захісний код...