Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

КІС

Огляд ринків

Інформаційне повідомлення стосовно проблемних питань щодо діяльності фінансових установ та захисту прав споживачів фінансових послуг, які виникають у зв’язку із ситуацією, що склалась на території Донецької та Луганської областей України

У зв’язку зі збільшенням звернень фінансових установ та споживачів фінансових послуг, що проживають у регіонах проведення антитерористичної операції (далі – АТО), зокрема в Донецькій та Луганській областях, щодо неможливості виконання ними зобов’язань відповідно до умов укладених договорів (сплати обов’язкових платежів, повернення позикових коштів) Нацкомфінпослуг висловлює занепокоєння ситуацією, яка склалася та наголошує, що проведення АТО не є підставою для припинення дії договорів, у тому числі одностороннього, місцем виконання яких є територія  Донецької та Луганської областей.

Враховуючи вищезазначене, Нацкомфінпослуг звертається до фінансових установ із проханням щодо перегляду умов виконання договорів про надання фінансових послуг, які укладені зі споживачами, що проживають у регіонах проведення АТО.

Так, необхідно вжити заходів щодо максимального сприяння  споживачам фінансових послуг, які опинилися у скрутному матеріальному становищі через вищевказану ситуацію, відтермінування сплати нарахованих відсотків за користування кредитами, надання можливостей сплати регулярних платежів, реструктуризації боргів за кредитними договорами, ненарахування неустойки та незастосування інших санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань.

Крім зазначеного, рекомендуємо суб’єктам нагляду розглянути можливість здійснення виконання зобов’язань за договорами за межами території проведення АТО (змінити місце виконання договорів). Наприклад, через відокремлені підрозділи фінансових установ, які знаходяться в інших регіонах України або шляхом відкриття рахунків у банківських установах на території сусідніх областей.

Нацкомфінпослуг здійснюватиме державне регулювання та нагляд за діяльністю зазначених фінансових установ з урахуванням можливого негативного впливу на виконання зобов’язань за укладеними договорами про надання фінансових послуг та провадження діяльності в цілому.

Також необхідно зазначити, що визнання подій страховими випадками здійснюватиметься відповідно до умов договорів, відповідних правил страхування та вимог чинного законодавства з урахуванням усіх суттєвих обставин страхової справи, у тому числі обставин непереборної сили.

Звертаємо увагу, що регулятор буде з розумінням ставитись до піднаглядних фінансових установ, що зареєстровані на території проведення АТО, які пішли назустріч споживачам фінансових послуг. Оскільки у зазначених установ можуть бути складнощі з дотриманням фінансових показників та нормативів, діяльності визначених нормативно-правовими актами Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг, поданням або несвоєчасним поданням інформації та відповідних документів до  Нацкомфінпослуг (звітності, змін в інформації, яка надавалася при внесенні до Державного реєстру фінансових установ тощо), зі своєчасним проходженням відповідного навчання та складанням іспитів з підвищення кваліфікації керівниками та головними бухгалтерами, питання стосовно застосування заходів впливу до піднаглядних установ, будуть вирішуватися в індивідуальному порядку.

У разі підтвердження неможливості подання інформації та документів до Нацкомфінпослуг через проведення АТО додатково буде розглянуто питання щодо застосування мінімально можливих або незастосування заходів впливу до таких фінансових установ.

Також, у зв’язку з призупиненням УДППЗ «Укрпошта» приймання поштових відправлень із населених пунктів Донецької та Луганської областей, Нацкомфінпослуг звертається до споживачів фінансових послуг та піднаглядних фінансових установ із проханням використовувати всі можливості різних операторів поштового зв’язку або надсилати необхідну інформацію безпосередньо на електронну пошту Нацкомфінпослуг info@nfp.com.ua.