Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями»

 
На виконання вимог абзацу другого частини третьої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями» (далі – Проект Розпорядження).
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3841 було схвалено доопрацьований за результатами пропозицій та зауважень учасників ринку фінансових послуг Проект Розпорядження (Порівняльна таблиця).
Проектом Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями (далі – Положення) передбачається, що його дія поширюється на фінансові компанії, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (крім кредитних спілок та ломбардів), надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до Державного реєстру фінансових установ.
Проектом Положення встановлюються показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг, з метою забезпечення стабільної діяльності фінансових компаній, запобігання можливим втратам капіталу та виконання зобов’язань перед клієнтами, а саме:
  • норматив основного капіталу;
  • коефіцієнт адекватності власного капіталу;
  • коефіцієнт поточної ліквідності;
  • коефіцієнт ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб;
  • норматив великих ризиків;
  • обмеження інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг).
Зауваження та пропозиції до Проекту Розпорядження приймаються протягом 10 робочих днів з моменту опублікування:
за адресою Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3.
Проект Розпорядження