Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Вимог до документів, що подаються страховиками для реєстрації в Нацкомфінпослуг правил страхування для конкретного виду добровільного страхування, а також змін та/або доповнень до цих правил» (далі – проект розпорядження).
Враховуючи норми статті 17 Закону України «Про страхування» щодо необхідності виконання положень, що правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.
У разі якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.
28.06.2015 набрав чинності Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), який поширюватиметься на ліцензування діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) і з дати набрання чинності Законом запроваджується нова процедура ліцензування фінансових установ. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону, потребують приведення у відповідність усі підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджені ліцензійні умови провадження страхової діяльності, з метою забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону, ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
10 грудня 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», якою передбачено, що страховик зобов'язаний мати зареєстровані в Нацкомфінпослуг правила страхування, які відповідають вимогам статті 17 Закону України «Про страхування», Характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг, і цим Ліцензійним умовам.
Оскільки вищезазначеною постановою не передбачено порядку реєстрації правил з добровільних видів страхування (який є складовою процедури ліцензування страхової діяльності) і з прийняттям постанови не буде визначено порядку надання такої адміністративної послуги, Нацкомфінпослуг розроблено проект розпорядження з метою встановлення процедури реєстрації правил страхування для конкретного виду страхування, а також змін та/або доповнень до цих правил, поданих страховиками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
Зауваження та пропозиції до розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою:
Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
або
Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
 
Аналіз регуляторного впливу
Проект Розпорядження
Проект Вимог