Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”

На виконання вимог статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений з метою впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ.

Проектом розпорядження встановлюються вимоги до керівника юридичної особи, працівників юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, що здійснюють посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування, а саме: мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ніж бакалавр; мати не менш ніж 3-річний стаж трудової діяльності на ринку фінансових послуг (застосовується лише до керівників юридичних осіб, що мають статус кредитного брокера); не мати непогашеної або незнятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю; не бути включеними до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку; пройти навчання та скласти екзамен на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування; пройти навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

встановлюється необхідність для кредитних посередників кожні три роки складати іспит на відповідність знань законодавства у сфері споживчого кредитування;

визначаються повноваження та види діяльності кредитного посередника;

встановлення для кредитних брокерів посередницької діяльності як виключної;

встановлюється для кредитного посередника порядок доручення йому кредитодавцем щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача);

визначається для кредитного посередника порядок здійснення ним оцінки кредитоспроможності споживача фінансових послуг.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування на адресу:

Нацкомфінпослуг:

поштову - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

Державної регуляторної служби України:

поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

електронну – inform@dkrp.gov.ua.

 

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”.
Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ”.