Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”

На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін  до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”.

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”  розроблений на виконання Плану роботи Нацкомфінпослуг на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.12.2016 № 3043, у зв’язку з втратою чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".

Впровадження Кваліфікаційних вимог сприяє процесу збереження національної системи професійної сертифікації актуаріїв в Україні, яка б відповідала міжнародним стандартам професійної підготовки актуаріїв.

Кваліфікаційними вимогами визначається рівень вимог до кваліфікації осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками і посвідчувати їх, шляхом встановлення вимог до рівня освіти, досвіду практичної діяльності, рівня відповідної кваліфікації, який підтверджується успішним складанням кваліфікаційних іспитів.

Зокрема, змінами передбачено, що особи, які претендують на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх та отримати Свідоцтво (без обмеження строку його дії), повинні мати дипломмагістра за спеціалізацією "актуарна та фінансова математика" спеціальності „математика” або „статистика”. Така спеціалізація передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". 

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою:

Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул.Арсенальна, 9/11.

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками”

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця