Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Член Нацкомфінпослуг Ольга Гурбич взяла участь у другому засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі

 
У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна взяла зобов’язання вживати заходів щодо імплементації нормативно-правових актів ЄС в національне законодавство.
Водночас, регулювання діяльності кредитних спілок в ЄС у 2013 році було суттєво змінено шляхом прийняття Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній.
Зазначеними нормативно-правовими актами встановлюються вимоги до кредитних спілок, зокрема розміру їх статутного капіталу, які, проте не поширюються на окремі кредитні установи низки країн-членів ЄС, зокрема Польщі, Ірландії та ін. Застосування положень цих законодавчих актів у повному обсязі фактично унеможливило б діяльність українського ринку кредитної кооперації.
Відтак, Нацкомфінпослуг було ініційовано перед європейською стороною обговорення питання щодо можливості виключення кредитних спілок України зі сфери застосування згаданих нормативно-правових актів ЄС.
З огляду на це, в рамках другого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке відбулося 28-29 вересня 2017 р. в м. Брюссель (Королівство Бельгія), членом Нацкомфінпослуг Ольгою Гурбич було представлено на розгляд ЄС аргументовану позицію України щодо цього питання.
За результатами обговорення європейська сторона підтримала пропозицію щодо незастосування зазначених законодавчих актів ЄС щодо кредитних спілок України, про що буде внесено застереження до протоколу зазначеного засідання.
Зазначена домовленість дозволить Нацкомфінпослуг продовжити впровадження кращих європейських практик нагляду за кредитними спілками з максимальним врахуванням специфіки українського ринку кредитної кооперації та забезпечити його сталий розвиток.