Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

 

Звертаємо увагу фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб - лізингодавців, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 913 (далі – Постанова № 913) затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови), які набули чинності з 10.12.2016.
Згідно з абзацом третім пункту другого Постанови № 913, Ліцензійні умови у частині, що стосується суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг з факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою, тобто з 10.06.2017. Нацкомфінпослуг приймає від зазначених суб'єктів господарювання документи, визначені абзацами третім - п'ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з дня набрання чинності цією постановою.
Таким чином, з 10.06.2017 право укладати договори про надання фінансових послуг мають тільки ті фінансові компанії, ломбарди та юридичні осіб - лізингодавці, що отримали ліцензію, та відповідають вимогам встановленим Ліцензійними умовами.
 
Графік приймання кореспонденції (документи для отримання ліцензій(ї)):
з понеділка по четверз 9:15  до 17:00 
п’ятницяз 9:15  до 15:00
обідня перерва з 13:00 до 13:45
 
за адресою Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.