Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

КІС

Огляд ринків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про затвердження Плану відновлення фінансової стабільності ПрАТ «Українська охоронно-страхова компанія»

У 2015 році суттєво збільшилася кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб до Нацкомфінпослуг з приводу невиконання ПрАТ «Українська охоронно-страхова компанія» (далі – ПрАТ «УОСК») зобов’язань за укладеними договорами страхування, що свідчило про наявність у страховика системних проблем щодо забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності,

Визнаючи проблеми діяльності ПрАТ «УОСК» та маючи наміри виведення Товариства із кризового стану, керівництво ПрАТ «УОСК» звернулося до Нацкомфінпослуг із ініціативою щодо проведення позапланової перевірки.

Питання, які потребували вивчення спеціалістами Нацкомфінпослуг, стосувались, в першу чергу аналізу структури активів, зобов’язань, власного капіталу, доходних та витратних статей діяльності ПрАТ «УОСК», можливості дотримання страховиком вимог до платоспроможності, фінансових нормативів та виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування.

Нацкомфінпослуг з 23.03.2016 по 09.03.2016 проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) ПрАТ «УОСК», підчас якого були вивчені всі зазначені вище питання та встановлено, що ПрАТ «УОСК» станом на 01.03.2016 має невиконані зобов’язання (прострочення виплат страхового відшкодування) за укладеними договорами страхування в обсязі понад 22,5 млн. грн, з них за договорами з ОСЦПВВНТЗ – понад 22,2 млн. грн, та не може дотримуватися встановлених законодавством фінансових нормативів з огляду на істотний дефіцит ліквідних та безпечних активів.

Всі висновки та встановлені інспекційною групою Нацкомфінпослуг порушення законодавства про фінансові послуги були враховані керівництвом ПрАТ «УОСК» при плануванні своєї подальшої діяльності та 14.03.2016 до Нацкомфінпослуг для розгляду та затвердження був наданий План відновлення фінансової стабільності ПрАТ «УОСК» на період з 01.04.2016 по 01.10.2016 (далі – План відновлення).

15.03.2016 Нацкомфінпослуг розпорядженням №580 затверджено План відновлення ПрАТ «УОСК», який передбачає низку заходів із збалансування структури активів та зобов’язань, оптимізації доходної та витратної частини господарської діяльності, а також проведення з червня 2016 року поступової докапіталізації ПрАТ «УОСК» акціонерами страховика у обсязі не менше 20 млн.грн.

 

Виконання ПрАТ «УОСК» Плану відновлення передбачає відновлення фінансового стану та платоспроможності страховика станом на 01.10.2016 року на рівні таких показників:

-    повна ліквідація простроченої кредиторської заборгованості;

-  своєчасні постійні розрахунки з погашення поточної кредиторської заборгованості, недопущення переходу поточної заборгованості в прострочену;

- збільшення частки ліквідних активів на балансі за рахунок зменшення обсягів дебіторської заборгованості;

-  забезпечення сформованих страхових резервів прийнятними та ліквідними активами, в першу чергу грошовими коштами на поточних та депозитних рахунках в банківських установах, що мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною калою на рівні АА- та вище;

-  достатність прийнятних активів для забезпечення страхових та нестрахових зобов’язань.

 Також, Нацкомфінпослуг, затверджуючи План відновлення ПрАТ «УОСК», розпорядженням від 15.03.2016 №580 зобов’язано Товариство щомісячно, до 15-го числа місяця, наступного за звітним, надавати до Нацкомфінпослуг звіт про виконання плану відновлення, а остаточний звіт про виконання плану відновлення – до 25.10.2016.

Таким чином, своєчасна реалізація ПрАТ «УОСК» заходів по виконанню Плану відновлення, в першу чергу здійснення розрахунків з ліквідації заборгованості перед страхувальниками та потерпілими особами, перебуватиме на постійному контролі Нацкомфінпослуг.