Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

КІС

Огляд ринків

Інформаційне повідомлення для страховиків у зв’язку із встановленням більш жорстких вимог проходження цінними паперами емітентів процедури лістингу

      Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у зв’язку з набранням з 01.01.2016 чинності окремих змін до  Положення про функціонування фондових бірж, внесених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2015 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2015 за № 1030/27475 (далі – Рішення №1217), інформує про таке.

    Зміни, внесені Рішенням №1217 до пунктів 3, 4 та 7 розділу IV Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 №1688, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394 (далі – Положення про функціонування фондових бірж), суттєво підвищують вимоги до проходження цінними паперами емітента процедури лістингу на фондових біржах.

      Водночас, для страховиків законами та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг встановлені обов’язкові для виконання фінансові нормативи, котрі передбачають обов’язкову наявність у страхових компаній суми прийнятних активів. Зокрема, до суми прийнятних активів можуть включатися лише ті цінні папери (акції, облігації підприємств), які відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі та перебувають в біржовому реєстрі і в обігу на фондовій біржі[1].

      У зв’язку із тим, що значна частина цінних паперів, що станом на 31.12.2015 перебували у лістингу, з 01.01.2016 не будуть відповідати новим лістинговим вимогам, це може мати наслідком порушення страховиками вимог законодавства до платоспроможності, достатності прийнятних активів та вимог до представлення коштів страхових резервів.

     Зважаючи на викладене, Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність термінового проведення аналізу портфелю фінансових інвестицій, що перебувають у складі активів, на предмет їх відповідності встановленим Нацкомфінпослуг вимогам щодо якості та, у разі необхідності, внесення змін до інвестиційної політики і здійснення реструктуризації (реалокації) активів.

    У разі встановлення фактів порушень страховиками вимог до платоспроможності та інших обов’язкових для виконання фінансових нормативів,  Нацкомфінпослуг будуть застосовані заходи впливу відповідно до законодавства.[1] розпорядження Держфінпослуг від 08.10.2009 № 741 „Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 за № 1099/17115;

розпорядження Держфінпослуг від 26.11.2004 № 2875 „Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за № 1626/10225.