Українська    Русский   English 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг
Лист Голові комісії

Сервісний центр

КІС

Огляд ринків

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)” (далі – проект постанови).

Проект постанови підготовлений на виконання пункту 2 частини другої статті 6 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон), згідно з яким орган ліцензування за відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

Законом встановлено, що вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Ліцензійні умови мають  включати: вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов; кадрові та організаційні вимоги; технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази; спеціальні вимоги, передбачені законом.

Проект постанови спрямований на комплексне вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг з позиції спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), приведення процедур у сфері ліцензування діяльності з надання фінансових послуг у відповідність до Закону.

Зауваження та пропозиції до проекту акта приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування на адресу:

Нацкомфінпослуг:

поштову - 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

Державна регуляторна служба України:                             

поштову – 01011, м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11;                                                                            

електронну – inform@dkrp.gov.ua     

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

Аналіз регуляторного впливу